Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

W najnowszym numerze

 • The Political Mobilization of African American Churches: Forms, Models, Mechanisms

  Paulina Napierała

  African American churches are famous for their political involvement and advocacy efforts on behalf of their own ethnic group. However, while some of them have been heavily involved in various forms of political activity, others have avoided it, focusing mainly on matters of the spirit. In this article, I will present the origins and various forms of Black churches’ political engagement, but foremost I will analyze the debate concerning the mechanisms of their political mobilization, trying to answer the question regarding the key factors, which according to researchers, influence churches’ …

  Pobierz PDF ↓

 • Rola tożsamości narodowej i religii w budowaniu opozycji antykomunistycznej. Przykład Polski i Niemiec

  Monika Maria Brzezińska

  Niniejsze opracowanie porusza problematykę związku zachodzącego między tożsamością narodową a religią oraz zdolnością budowania przez społeczeństwo opozycji wobec systemów komunistycznych. Podjęta w pracy analiza dotyczy narodu polskiego czasu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i niemieckiego okresu Niemieckiej Republiki Demokratycznej jako dwóch odmiennych przykładów postaw społecznych. Analiza dowodzi, że Polacy i Niemcy w sytuacji historycznie trudnej, jaką było wprowadzenie systemu komunistycznego, wykazali tendencję do konsolidacji tożsamości narodowej wokół dwóch odmiennych koncepcji: …

  Pobierz PDF ↓

 • Katolicki tygodnik „Idziemy” wobec pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę

  Rafał Leśniczak

  Celem podjętej analizy jest próba określenia stanowiska redakcji ogólnopolskiego tygodnika katolickiego „Idziemy” dotyczącego działań politycznych rządu Mateusza Morawieckiego, jak również polskich biskupów i papieża Franciszka w kontekście pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Materiał badawczy stanowiły drukowane wersje periodyku od 20.02.2022 do 24.04.2022. Wykorzystano metodę analizy zawartości, uzupełnioną o element hermeneutyczny. Tygodnik wyrażał poparcie dla działań politycznych rządu premiera Morawieckiego w obszarze bezpieczeństwa militarnego i bezpieczeństwa energetycznego. …

  Pobierz PDF ↓

 • Two narratives about Poland and society. Analysis of news programmes: Fakty TV and Wiadomości TVP

  Marcin Kotras, Maja Urbańska

  The media landscape in Poland is increasingly polarised, with broadcasters promoting biased narratives that conveniently omit certain issues that do not align with their agenda. These narratives use rhetorical devices and symbolism to manipulate people’s perception of social reality and cultivate a shared worldview that legitimises their stance. This polarisation is linked to political parallelism, where media outlets align themselves with specific political factions and abandon their impartiality. In Poland, identity media is prevalent, with broadcasters providing pre-packaged …

  Pobierz PDF ↓

 • Między uwidacznianiem a zacienianiem. Zarządzanie jawnością w doświadczeniu matek tworzących rodziny nieheteronormatywne w Polsce

  Magdalena Wojciechowska

  Celem artykułu jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób polskie pary jednopłciowe, które wspólnie wychowują dziecko poczęte w ramach związku, funkcjonują na co dzień w różnych wymiarach przestrzeni społecznej. Działając w niesprzyjających warunkach społeczno-kulturowych, czego egzemplifikację stanowi marginalizacja osób wykraczających poza heteronormę, kobiety projektują różne strategie interakcyjne, które pozwalają im zarządzać jawnością rodziny i tym samym chronić ją przed antycypowaną przemocą symboliczną. Ich działania w tym zakresie dotyczą aktywności w ramach przestrzeni miejsc …

  Pobierz PDF ↓

 • Sytuacja małoletnich cudzoziemców bez opieki (Menores Extranjeros No Acompañados – MENA) w Hiszpanii

  Stanisław Kosmynka

  Intensyfikacji procesów migracyjnych w wielu częściach świata towarzyszy szczególny rodzaj wyzwań określanych przez przemieszczanie się dzieci i nastolatków bez opieki osób pełnoletnich. Zjawisko to od lat jest zauważalne także w Europie, do której ta kategoria nieletnich trafia w sposób nielegalny w przeważającej mierze z państw afrykańskich. Artykuł ukazuje oblicze tego problemu w Hiszpanii, która – jak wiadomo – jest państwem docelowym i tranzytowym dla tysięcy imigrantów pochodzących z różnych obszarów. Analiza tu zawarta, w której posłużono się metodą historyczną i systemową, przedstawia …

  Pobierz PDF ↓

 • Znaczenie mediów społecznościowych w postrzeganiu wizerunku miasta na przykładzie Łodzi

  Alicja Łaska-Formejster, Dominika Kowalska

  Media społecznościowe wykorzystywane przez podmioty i instytucje zajmujące się marketingiem terytorialnym stały się dla nich ważnym narzędziem w przekazywaniu informacji, kreowaniu marki oraz wizerunku i promowaniu podejmowanych przez nie działań. W analizie, której wyniki zostały przywołane w niniejszym artykule, istotne było określenie wpływu mediów społecznościowych poświęconych Łodzi i ich oddziaływania na kształtowanie wizerunku miasta w opinii badanych osób. Badanie zrealizowane zostało metodą ankiety internetowej (CAWI), zamieszczonej na trzech portalach społecznościowych związanych …

  Pobierz PDF ↓

 • Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie badacza społecznego

  Aleksander Walas

  Artykuł skupia się na rosnącej roli, jaką pełni technologia wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality – VR) w dziedzinie nauk społecznych. Omówiono różnorodne aspekty wykorzystania technologii VR w badaniach eksperymentalnych, skupiając się na kontroli warunków badawczych, realizmie środowiska, monitorowaniu i rejestracji zachowań uczestników. Przedstawiono przykłady badań, które wykorzystały VR do analizy zachowań społecznych, jak facylitacja i hamowanie społeczne, psychoza, czy reakcji uczestników na sytuacje ekstremalne, takie jak eksperyment Milgrama. Podkreślony został walor wysokiego …

  Pobierz PDF ↓

 • Rzecz o tożsamości z rzeką lub bez rzeki w tle. Impresje po lekturze książki Macieja Roberta „Rzeki, których nie ma”

  Łucja Lange

  Nakładem Wydawnictwa Czarne wydana została książka Rzeki, których nie ma poety, eseisty, krytyka literackiego i filmowego, łodzianina (co ważne) Macieja Roberta. Ukazała się w roku 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich, co również jest ważne, bo książka dotyczy w dużej mierze właśnie tego miasta oraz relacji ludzi z „nie-rzekami” w różnych rejonach Polski i nie tylko. Pisząc o „nie-rzekach”, mam na myśli wszelkie cieki wodne, które geologicznie i hydrologicznie trudno czasami nazywać rzeką, są one jednak ważnymi dla istnienia miasta „bytami” determinującymi, jak to miało miejsce w przypadku …

  Pobierz PDF ↓

 • Hydrozagadka. Recenzja książki Jana Mencwela „Hydrozagadka, Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać”

  Izabela Desperak

  Tytułowa „Hydrozagadka” to nie tylko czytelne odniesienie do kultowego utworu filmowego, ale i zapowiedź zagadki, niemal jak w kryminale lub serialu sensacyjnym. Pierwsza część podtytułu książki: „Kto zabiera polską wodę” to wzmocnienie sensacyjnego w stylu zaproszenia do lektury, zaś jego druga część – „i jak ją odzyskać” – obiecuje i szczęśliwe zakończenie, i to, co znajdujemy rzeczywiście w książce: rekomendacje dotyczące polskiej polityki wodnej. Polityki której, jak dowodzi autor Jan Mencwel, Polska po pierwsze nie ma, a po drugie prowadzi dokładnie na odwrót i zamiast problemy związane …

  Pobierz PDF ↓

 • Mobilizacja wyborcza i motywacje decyzji studentek i studentów UŁ. Komunikat z badań Obserwatorium Politycznego

  Izabela Desperak

  W związku z wyborami parlamentarnymi 15 października 2023 roku postanowiliśmy zbadać motywacje zachowań wyborczych najmłodszych wyborczyń i wyborców, czyli osób w wieku 18–25 lat. Decyzje wyborcze tej grupy wiekowej wydały nam się interesujące w kontekście, po pierwsze, wyników badań wskazujących na dużą grupę niedecydowanych w okresie poprzedzającym wybory, w tym młodych kobiet (raport „Debiutanci ’23”, badanie Fundacji Batorego „Siła głosu kobiet”), po drugie faktu, że 18 – i 19-latkowie po raz pierwszy mieli zagłosować (lub nie), a – po trzecie – dużej skali działań profrekwencyjnych …

  Pobierz PDF ↓

Fotoesej: Riverscape. 19 niewidzialnych rzek

Marek Domański

Świadomość, że 19 łódzkich rzek nadal płynie, nie jest oczywista dla mieszkańców Łodzi. Nasze miasto nie powstałoby bez rzek, które zapewniały wodę i energię niezbędne dla osadnictwa i funkcjonowania przemysłu. Jednak w stosunkowo krótkim czasie zostały one spacyfikowane betonowymi korytami lub zepchnięte do podziemnych kanałów, nad którymi zbudowano domy, ulice i fabryki. Cieki wodne zostały odcięte od dolin, które wciąż widać w ukształtowaniu terenu, ale naturalny ekosystem został zgładzony. Rzeki to nie tylko wody – to system obejmujący glebę i żywe organizmy wokół koryta i pod nim (strefa …

Pobierz PDF ↓

Aktualności